December 4, 2010

Kamilah Penyamun-edited
Kamilah penyamun di dalam negeri

Kami penyamun di dalam ini negeri

Kerja merompak mencilok dan mencuri

Tidak memilih 95 97 mahupun minyak sapi

Asal yang boleh ku bawak naik

Kami penyamun Penyamun


Kamilah penyamun di dalam negeri

Kami penyamun cukup berjawatan tinggi

Pasal mencuri terkenal paling handal

Anak dan kroni semua kami bagi

Siapa melawan ku tunjal-tunjal

Kami penyamun Penyamun