October 5, 2010

Masalah Etika Halal dan Haram

Halal merupakan satu perkara yang cukup penting bagi umat manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk makan makanan yang halal dan baik. Hal ini adalah kerana makanan merupakan salah satu keperluan asasi dalam kehidupan manusia, yang mana apa yang dimakan akan menjadi darah daging manusia itu sendiri. Makanan juga memberi kesan yang besar dalam hidup manusia, jika baik makanan seseorang itu maka baiklah jasad dan peribadi seseorang itu.

Islam mewajibkan kepada umatnya supaya makan makanan yang halal. Ini ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w dalam hadisnya iaitu,” setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, api nerakalah lebih baik untuknya, ” ini menunjukkan bahawa wajib bagi seseorang itu memilih makan makanan yang halal.

Makanan Haram.


Haramnya sesuatu makanan itu bergantung pada dua perkara, yang pertamanya adalah berdasarkan asal makanan itu sendiri, yang mana makanan itu berasal dari perkara-perkara yang diharamkan. Sebagai contoh makanan yang didalamnya ada dimasukkan babi.
Yang keduanya adalah haram disebabkan oleh perbuatan, contohnya makanan yang dicuri. Disini saya akan lebih menekankan haram atas sebab yang pertama.

Melihat dari zahir makanan itu sukar untuk kita bezakan status sesuatu makanan itu terutamanya yang bercampur aduk dengan bahan-bahan yang lain. Ini adalah sesuatu yang membimbangkan kerana ada kemungkinan makanan yang kita makan adalah berasaskan dari sumber yang haram.Logo Halal


Rakyat Malaysia sangat beruntung kerana di negara kita setiap makanan yang halal disertakan dengan logo, yang mana ini sangat membantu dalam memilih makanan yang halal. Logo halal memberi satu kemudahan kepada kita untuk mendapatkan makanan yang halal, ia juga menjadi satu keyakinan kepada rakyat Malaysia dalam mendapatkan makanan yang halal.

Masalah Etika Penguatkuasa dan Pengeluar


Permasahan akan berlaku bila mana logo halal ada pada makanan yang tidak halal ataupun logo halal diragui penggunaannya. Pada hemat saya perkara ini berpunca dari dua faktor iaitu faktor dalaman dan luaran. Yang mana faktor dalaman melibatkan penguatkuasa yang tidak menjalankan kerja dengan amanah dan faktor kedua adalah orang yang diberi logo halal menyalahgunakan logo tersebut.

Merujuk faktor yang pertama, terdapat laporan yang menyatakan bahawa logo halal boleh dibeli dan diberi sewenang-wenagnya kepada sesebuah pengeluar tanpa pemeriksaan yang ketat. Dalam hal ini saya tidak ada matlumat dan fakta yang tepat, ainya hanya persepsi dan andaian masyarakat umum. Tetapi kesan daripada cerita-cerita sebegini membuatkan logo halal diragui oleh masyarakat umum, apakah ertinya logo halal andainya ianya tidak dipercayai?

Persepsi ini dilihat semakin meruncing apabila datangnya laporan-laporan tentang makanan yang dikeluarkan oleh pengeluar-pengeluar yang mendapat logo halal. Sebagai contoh pengunaan usus babi dalam sosej yang mempunyai logo, dan juga pembongkaran jenis-jenis bahan yang tidak halal ada pada makanan yang mempunyai logo halal seperti aiskrim.

Merujuk kepada faktor yang kedua yang mana pengeluar sendiri yang menyalah gunakan logo halal, yang mana mengunakan logo tersebut pada makanan yang tidak halal. Tidak kurang juga yang mengeluarkan logo halal ciptaan sendiri, walaupun logo halal sudah seragamkan, malangnya masyarakat masih mempercayai logo yang lain dari kepunyaan jabatan agama islam itu sendiri. Hasilnya makanan yang tidak halal juga mempunyai logo halal dan digunakan oleh orang- orang islam sendiri.Kesimpulan.


Masalah etika pengunaan logo halal adalah satu masalah yang tidak boleh dipandang remeh. Apa yang dimakan itulah yang membentuk seseorang insan itu. Mungkinkah masalah sosial pada hari ini adalah kesan dari kita memandang remeh isu halal haram ?. Penguatkuasaan dan pendidikan pada masyarakat perlu dilakukan demi menjamin masa depan rakyat yang sihat dan berkhlak tinggi.