October 21, 2010

Islam itu ganas?

Bercakap mengenai sebab dan punca berlaku keganasan dan cara mengatasinya suka saya kaitkan dengan islam, hal ini adalah kerana meneliti sorotan berita yang berlegar dalam aturan massa dewasa ini, islam seolah-olah sentiasa berada dalam kandang pesalah dalam setiap aktiviti keganasan yang berlaku di muka bumi Allah ini. Pada setiap pelosok muka bumi, baik di dalam negara yang ditadbir oleh orang islam mahupun bukan islam, setiap aktiviti keganasan dikatakan islam. Adakah perkara ini satu kebenaran?

Hakikat Islam


Bukankah islam adalah satu agama yang digambarkan sebagai rahmatan min rabbi alamin yang mana membawa maksud islam sebagai rahmat yang menyelamatkan umat ini dari kebinasaan? Suka saya untuk meletakkan perumpamaan ibarat hujan yang mencurah dari langit, yang membawa seribu kebaikan kepada manusia dan semua kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang menyeluruh, dan melengkapi segala aspek kehidupan manusia dari bangun tidur sehinggalah tidur kembali islam mengatur dan menyusun hidup manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri.

Terkenang akan peristiwa dalam lipatan lembaran sirah Rasulullah S.A.W, yang mana setibanya Rasulullah di Madinah rakyat Madinah menuturkan nasyid yang mengibaratkan Rasulullah ibarat bulan purnama yang bersinar menyinari alam. Begitu jugalah islam, islam umpamanya sebuah bulan purnama yang menyinari hidup manusia. Yang mana datangnya islam untuk membawa rahmat kepada sekalian manusia, sebaimana firman
Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 ;

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Ayat ini menunujukkan sifat islam sebagaimana yang saya nyatakan di atas tadi iaitu rahmatan min rabbi alamin.

Keganasan


Sejak dari dulu, islam kerapkali dijadikan kambing hitam dalam isu-isu keganasan. Ini kelihatan lebih ketara sejak berlakunya peristiwa 11/9/01. Yang mana ini merupakan satu tarikh satu peristiwa besar berlaku, pada tarikh ini runtuhnya World Trade Center di New York dan serangan di Pentagon dan White House. Yang mana isu ini tidak habis setakat ini malahan sehingga hari ini kesan dari peristiwa ini ada seorang paderi yang bernama Terry Jones bercadang untuk membakar Al-Quran bersempena dengan peristiwa ini. Bayangkan berapa umat islam berada di Amerika pada masa itu. Dan betapa mereka berdepan dengan tekanan fizikal dan mental hasil dari peristiwa ini.

Dalam isu ini islam disalahkan secara langsung dan umat islam seluruh dunia dibantai semahunya oleh Amerika dan sekutunya. Buktinya perkara yang berlaku pasca 11/9 adalah serangan terhadap negara-negara umat islam seperti Afghanistan dan Iraq, yang beralasankan ingin memerangi keganasan penganas, tapi hakikatnya yang dibunuh dan dinoda adalah rakyat jelata yang merupakan orang islam! Meneliti perkara dan situasi kini saya melihat pihak ‘polis dunia’ hanya menggunakan isu 11/9 sebagai alasan untuk membantai umat islam, persoalan yang timbul adalah, adakah isu 11/9 ini merupakan satu perancangan untuk membantai umat islam. Sebagaimana pepatah inggeris yang berbunyi ‘you wanna make an omelet, you gotto break some eggs.’Doktor Yusuf Al-Qadrawi, seorang tokoh Ikhwanul muslimin Mesir menyatakan bahawa, pengganas adalah adalah orang yang sengaja membunuh manusia tanpa membezakan orang awam atau tentera, tanpa mengira mangsanya bersalah atau tidak bersalah, tidak melihat apakah ia pihak yang dizalimi atau pelaku kezaliman. Pengganas menganggap remeh masalah nyawa manusia. Ternyata keadaan menunujukkan bahawa orang yang menyatakan islam itu pengganas kelihatan lebih cocok dengan gelaran pengganas.

Mengapa dan kenapa.


Persoalan yang besar yang bermain di fikiran saya adalah mengapa islam dikaitkan secara langsung dengan keganasan yang berlaku dalam era globalisasi ini. Adakah ini satu kebenaran atau mainan persepsi yang dimainkan oleh musuh-musuh islam unruk memburukkan islam dan demi untuk menyakiti dan menganiayai umat islam itu sendiri.
Biarpun banyak kita lihat gerakkan-gerakkan pengganas yang berorentasikan islam tapi kita harus menilai kenapa timbulnya kumpulan seperti ini. Saya ambil (Gerakan Acheh Merdeka) GAM sebagai contoh, kalau kita lihat apa yang dikehendaki oleh kumpulan ini adalah kemerdekaan Acheh demi untuk membina sebuah negara Islam di Acheh. Kerana segala tekanan dan peninidasan yang diterima muncullah gerakan gerila ini.Bila berkata mengenai punca dan sebab berlakunya keganasan suka saya untuk melihat akan situasi semasa. Yang pertamanya adalah kerana tekanan dan penindasan. Sebagai mana yang kita lihat, setiap gerakkan yang muncul hasil dari tekanan dan penindasan yang diterima. Hasil dari penindasan dan tekanan ini muncul satu semangat untuk melepaskan diri dari segala penderitaan yang diterima. Muncullah gerakkan yang ingin membawa golongan mereka keluar dari penderitaan yang diterima, bila keganasan sahaja yang dilihat sebagai satu-satunya cara untuk melepas diri dari penindasan ini maka jalan itulah yang menjadi pilihan mereka. Sebagai contoh apa yang berlaku di semasa zaman kemerdekaan yang mana muncul gerila seperti komunis dan sebagainya.

Yang keduanya adalah adalah keinginan mencapai matlamat. Setiap orang mempunyai matlamat masing-masing. Setiap kumpulan ada matlamat tertentu, dalam usaha mencapai matlamat kita dapat lihat pelbagai cara yang digunakan tidak kiralah sama ada baik atau tidak. Bila mana cara yang dipilih adalah keganasan maka muncullah kumpulan-kumpulan pengganas yang rakus membantai orang yang dilihat menghalang kepada tercapainya matlamat yang dituju. Sebagai contoh penjajahan secara fizikal yang berlaku satu ketika dulu, yang mana negara-negara yang menjajah dilihat rakus mencabul hak-hak asasi manusia. Kerana ketamakkan dan gila kuasa mereka hilang akan norma-norma kehidupan yang sepatutnya menjadi tunjang dalam sebuah negara yang makmur.

Islam sebagai cara mengatasi


Islam berperanan sebagai penyelesai masalah sebagai mana yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 59

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Segala kalau bilau dan huru hara yang pada hari ini adalah kerana meninggalkan islam. Islam mengatur cantik segala bentuk kehidupan seorang manusia, islam lengkap sebagai satu manual kehidupan jika kita tidak ikut manual rosaklah kehidupan. Sebagai contoh jika kita menggunakan sebuah kereta tetapi tidak mengikut apa yang ada dalam manual sudah pasti kereta itu akan rosak dan yang susah akhirnya kita sendiri.

Islam itu bersifat waqi’ah ataupun setempat. Yang mana islam mengikut situasi dan budaya tempat tanpa lari dari dasar islam itu sendiri. Sebagai contoh dalam usaha dakwah islam kita haruslah mengikut keadaan semasa, tidak semestinya melalui perang. Islam sendiri tidak menggalakkan perang malahan islam cukup melarang kepada pembunuhan sebagaimana yang disebut dalam Al-Maidah ayat 32;
Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Islam sendiri meletakkan beberapa disiplin dalam peperangan yang mana disiplin-disiplin ini seharusnya diikuti oleh semua pejuang-pejuang islam. Dari zaman Rasulullah sehinggalah sekarang disiplin ini tidak pernah berubah.

Kesimpulan


Apabila manusia lari dari kehendak tuhan berlakulah kerosakkan yang tidak dapat dielakkan kecuali kembali kepada islam itu sendiri. Keganasan dan pengganas yang ada pada hari ini adalah salah satu dari sikap manusia itu sendiri. Sebagaimana yang saya katakan diatas tadi kembalilah kepada islam yang sebenarnya demi untuk keamanan. Dan disini juga saya ingin menegaskan bahawa segala keganasan yang dikaitkan dengan islam itu adalah satu propaganda dan mainan persepsi yang dimainkan oleh para musuh islam demi untuk memburukkan islam.

Islam itu indah seindah bulan di langit, islam itu adil seadil Allah yang meredhainya sebagai agama.

Islam for ALL~