March 26, 2011

Kebahagian dalam kesusahan.

Dalam sebuah hadis ada diceritakan tentang doa Rasulullah kepada dua orang penternak unta, yang mana salah seorangnya pemurah, manakala seorang lagi orang yang bakhil sifatnya.

Hadis tersebut menceritakan bahawasanya pada suatu hari ketika bersama para sahabatnya, Rasulullah meminta kepada seorang sahabat untuk bertemu dengan seorang penternak unta yang kaya, yang banyak hasil ternakanya. Tujuan perjumpaan tersebut adalah untuk meminta sedikit susu unta tersebut, untuk dijadikan minuman kepada Rasulullah dan para sahabat.

Pergilah sahabat tersebut tanpa banyak soal. Saat bertemu dengan penternak tersebut, maka sahabat itu menyatakan hasrat Rasulullah yang juga merupakan pemerintah Madinah pada masa itu. Dengan sombangnya penternak tersebut menolak pemintaan Rasulullah.

Pulanglah sahabat tersebut dengan hampa.

Rasulullah kembali meminta sahabat tersebut supaya meminta susu unta kepada penternak unta yang lain. Maka pergilah sahbat tersebut dengan harapan yang baru. Sebaik sahaja berjumpa dengan penternak demikian, sahabat tersebut menyatakan hasrat kedatanganya. Apabila mendengar bahawasanya yang meminta itu Rasulullah, bukan susu unta yang diberi tetapi dia menyerahkan seekor unta kepada Rasulullah dan sahabat.Apabila melihat sahabat tersebut pulang dengan seekor unta terus Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa akan keberkatan unta tersebut, orang yang menyerahkannya, dan sahabat yang pergi berjumpa dengan penternak tersebut.

Lantas Rasulullah menyambung doanya, dengan mendoakan penternak yang bakhil tadi. Dengan doa meminta supaya Allah menjadikan penternak tadi lebih kaya, dengan jumlah ternakkan yang lebih dan dengan hasil yang lebih banyak.

Rasulullah menyambung lagi doanya dengan mendoakan orang yang pemurah tadi dengan rezeki yang cukup untuk kehidupan sehari-harian. Tidak terlalu banyak, tetapi cukup dan tidak terlalu kurang sehingga terpaksa merempat.

Erti Doa Rasulullah.

Ulama’ hadis merungkai akan persoalan kenapa Rasulullah berdoa demikian. Hal ini adalah kerana Rasulullah orang yang penuh hikmah, orang yang bakhil tadi apabila dia bertambah kaya maka bertambah bakhillah dia dengan harta dan bertambahlah hisab dengan hartanya, semakin lalai dia dengan dunia.

Manakala orang yang pemurah tadi akan mudahlah hidupnya, makin akrab dengan tuhannya, makin pesona dengan akhiratnya, makin pemurah sifatnya.

Kebahagiaan dalam kesusahan.


Hidup ini tidak selalunya indah, kadang-kadang ataupun selalunya kita akan merasa susah dan gelisah, hal ini adalah kerana sebagai hamba kita tidak dapat lari dari ujian. Lebih tinggi keimanan ujian yang melanda lebih hebat dan besar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 284 yang bermaksud “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Kita sama sekali tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan, sudah semestinya penilaian dan pilihan kita sentiasa terbatas dan terhad dalam apa jua keadaan. Yang mengetahiu itu Allah, yang menentukan itu Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Menjadi satu kewajiban kita untuk bersangkan baik kepada Allah.Kita dapat lihat apa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, bila mana tiada rasa bersangka baik dalam hati mereka kepada Allah, wujudlah golongan yang mana tidak dapat menerima takdir yang berlaku. Mereka ini tewas akan ujian yang Allah beri pada mereka. Lantaran itu tatkala hikmah itu mula kelihatan, tatkala rahmah itu mula bertaburan, mereka msih menangis mengenang kisah silam. Hilanglah hikmah kepada mereka berpaling darinya dan hilanglah rahmat kerana mereka tidak mengutipnya.

Kesimpulan.

Sesungguhnya jangan kita merasa lemah lantaran kesusahan yang kita hadapai, mahupun merasa putus asa dengan cabaran dan dugaan dari Ilahi kerana dalam setiap keadaan yang berlaku ada hikmahnya. Hikmah dan rahmat itu hanya akan kita dapat rasa dan nampak jika kita memandang dengan mata hati bukanya mata nafsu.Janganlah kita menjadi orang yang benar-bebar rugi dengan melupakan tuhan saat senang dan memarahi tuhan saat susah.

Akhir kata renungilah firman tuhan dalam surah Ibrahim ayat 7, yang berbunyi “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".