August 6, 2012

Nuzul Quran: Ibu segala Sastera.

Sastera adalah satu medium yang menyatukan dan mendidik manusia. Yang mana kita sendiri fahami bahawa dengan mengunakan sastera dalam kehidupan seharian kita, kita berhubung antara satu sama lain. Ya, bahasa perhubungan sehari-hari itu satu kesasteraan yang kita amalkan, bezanya adalah nilai satera itu.

Perbezaan nilai dalam sastera itu datang dengan pelbagai faktor, antaranya peribadi dan juga pengalaman hidup seseorang. Kerana itulah orang-orang dahulu punya perbezaan antara bahasa rakyat bawahan dan juga seorang bangsawan. Yang mana bangsawan kebiasaannya mempunyai bahasa yang lebih indah dan juga teratur berbanding rakyat bawahan. 


Kasta bahasa ini tidak sahaja berlaku hanya di Malaysia yang mana di istana dan rumah rakyat jelata sebagaimana yang kita tahu lain bunyi dan penggunaan perkataan. Kasta ini berlaku di mana-mana, di London juga bahasa istananya lain jika dibandingkan dengan bahasa orang jalanan. Ini juga berlaku di Jerman, yang mana kaum bangsawan di Jerman tidak menggunakan bahasa Jerman tetapi menggunakan bahasa Perancis dan juga Latin, sehinggalah Linguis Jerman melakukan reformasi bahasa bagi membangsawankan bahasa Jerman supaya lebih sesuai digunakan bagi semua lapisan masyarakat.

Banyak negara-negara dunia hari ini membuang kasta bahasa ini dan menjadikan bahasa masing-masing sebagai satu bahasa yang lebih standard dan sesuai pada masa kini. Jadi pengajaran sastera itu berlaku dimana-mana dan mudah di dapati, di Malaysia sendiri kita memuji penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pusat sastera dan pembudayaan bahasa kita.

Ya, bahasa itu jiwa bangsa, dengan mengenali bahasa  kita dapat menenali bangsa. Atas sebab inilah eropah  sebelum melakukan penjajahan mereka datang ke negara-negara yang ingin dijajah untuk belajar bahasa dan budaya bagi memahami pemikiran dan sikap rakyat dalam negara tersebut. 

Allah memilih bahasa arab dan juga merupakan bahasa tempatan sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Selain banyak lagi kelebihan dan kehebatan bahasa arab ini, penggunaan bahasa arab juga menepati kehendak semasa masyarakat pada ketika itu. Ialah dengan nilai sastera yang ada dalam bahasa arab memudahkan dan memukau masyarakat untuk lebih memahami dan mendalami Al-Quran.

Jadi persoalannya apakah yang Al-Quran bawa dalam penghayatan dan aplikasi sastera?

Sebagaimana yang disebut di atas bahasa mengambarkan peribadi bukan sahaja individu tetapi masyarakat keseluruhannya. Al-Quran meletakkan nilai pada bahasa, yang mana Al-Quran mengangkat darjat seseorang di mata masyarakat apabila dia mengunakan nilai sastera yang adalah dalam Al-Quran sebagai jalan untuk berkomunikasi dan menyebarkan Islam itu sendiri.Antaranya beberapa nilai dan aplikasi sastera yang patut kita contohi dalam Al-Quran :

Kehebatan dan keindahan kesusasteraannya. 

Kehebatan kesusasteraan al-Quran ini wajar dimanfaatkan oleh para penulis Islam yang menghasilkan karya sastera untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Yang pasti kisah dalam al-Quran sememangnya benar, merupakan sebaik-baik kisah dan ia paling berkesan. Perhatikan saja bagaimana baik dan indahnya kisah Nabi Yusuf a.s. dalam Surah Yusuf. Ketika mentafsirkan ayat 3 dalam Surah Yusuf yang bermaksud, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Quran ini kepadamu," Syeikh Muhammad Soleh al-Uthaimin dalam Al-Usul fi al-Tafsir menyatakan bahawa ini kerana ianya mengandungi ketinggian dalam sastera dan intipati yang penuh sempurna. 

Tidak membicarakan sesuatu yang tidak penting, tidak ada faedah dan juga remeh-temeh. 

Ibn Taimiyyah menukilkan dalam Muqaddimah fi Usul al-Tafsir antara perkara yang tidak ada faedah itu ialah seperti nama pemuda ashab al-kahfi, warna anjing ashab al-kahfi dan juga jumlah bilangan mereka. Di negara manakah terletaknya gua ashab al-kahfi itu juga tidak diberitahu kerana ia termasuk dalam hal yang tidak penting dan tidak ada manfaat.

Tapi perkara yang penting dan mempunyai banyak faedah pula disebutkan dengan jelas dalam kisah ashab al-kahfi ini seperti bagaimana cara mereka tidur dan juga keadaan tidur mereka. Bagaimana cara Allah memelihara tidur mereka bagi membolehkan mereka kekal tidur selama lebih 300 tahun juga diperincikan dengan nyata.

Tempoh masa mereka tidur ini sangat penting bagi membuktikan kekuasaan Allah yang mampu melakukan segala-galanya termasuklah hal yang tidak pernah terlintas dalam akal fikiran manusia hinggakan mereka sendiri menyangka bahawa mereka hanya tidur sekadar sehari atau separuh hari sahaja. Ini tertera jelas dalam sebahagian ayat 15 surah tersebut, "Salah seorang di antaranya bertanya: Berapa lama kamu tidur? (sebahagian dari) mereka menjawab: Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari. (Sebahagian lagi dari) mereka berkata: Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur."

Penggunaan Bahasa perumpamaan yang indah dan mengagumkan

Bahasa perumpamaan yang begitu indah dan mengagumkan untuk dijadikan iktibar kepada pembacanya. Renungkan saja bagaimana al-Quran menggunakan binatang sebagai objek perumpamaan bagi menerangkan sesuatu keadaan agar lebih difahami manusia. Binatang yang dijadikan alat perumpamaan itu antaranya ialah seperti anjing, lalat, labah-labah dan juga keldai. Lihat saja betapa benarnya perumpamaan al-Quran ini kerana memang kita tidak pernah menemukan sarang yang lebih reput daripada sarang labah-labah.

Gaya perulangannya yang berpatutan, bersesuaian dan mengasyikkan. 

Ada kisah yang disebut hanya sekali dalam al-Quran dan ada yang diulang beberapa kali dengan tidak membosankan kerana ia bersebab dan mempunyai alasan yang sangat wajar. Syeikh Muhammad Soleh al-Uthaimin menghuraikan tentang perkara ini, "Terdapat kisah al-Quran yang disebut sekali sahaja seperti kisah Luqman dan Ashab al-Kahfi. Ada pula kisah yang berulang mengikut keperluan dan maslahah (manfaat). Kisah-kisah ini diulang dalam olahan yang berbeza-beza, ada yang panjang, pendek, keras, lembut dan menerangkan sudut-sudut yang tidak disentuh pada tempat lain." 

Syeikh Soleh turut menyenaraikan hikmah di sebalik perulangan kisah-kisah tersebut antaranya ialah untuk menerangkan betapa pentingnya kisah itu, menekankan kisah itu supaya kekal dalam sanubari manusia, mengambil kira zaman dan keadaan para pendengar, menjelaskan kesusasteraan al-Quran yang dapat menonjolkan kisah-kisah ini dalam dua bentuk yang lain mengikut keadaan dan menonjolkan ketepatan dan kebenaran al-Quran serta pengesahan bahawa ia datang daripada Allah apabila kisah-kisah ini berulang-ulang tanpa percanggahan.

Kesimpulan

Al-Quran itu mempunyai banyak sekali faedah dan hikmahnya. Yang mana perlu kita korek dan hayati dan mengamalkannya. Sebagai salah seorang pengamal sastera, walaupun tidak hebat dan sangat aamtur, saya melihat perlunya aplikasi Al-Quran dalam penghasilan pelbagai jenis karya. 

Bukan sahaja yang bersifat tasawuf sebagai mana hasil karya ulama' dan ahli sufi terdahulu seperti Bait-bait syair Imam Syafi`e ketika beliau sakit sebelum menghembuskan nafas terakhir, Sastera juga patut digunakan bagi menyampaikan sesuatu seperti Tunggu Teduh Dulu juga untuk menerangkan sesuatu seperti yang saya lakukan dalam sajak Aku peduli. Sastera juga sepatutnya digunakan untuk menyampaikan situasi sosial masyarakat dan juga kritikkan-kritikkan yang bersifat kemanusiaan seperti unggun bersih.

Dua sikap yang saya rasa tidak wajar adalah, pertama menganggap semua sajak, syair dan hasil karya selain dari Al-Quran, Hadis dan juga karya-karya ulama terdahulu adalah tidak bernilai dan juga hanya sia-sia. Saya tidak nafikan wujudnya karya-karya roman picisan yang banyak merosakkan manusia dan menjatuhkan nilai tetapi yang salah adalah isinya bukan sasteranya.

Manakala yang kedua menolak jauh-jauh kepentingan sastera dan juga penggunaannya. orang yang buta seni akan gagal memahami AL-Quran secara mendalam. Bukankah jika hendak mentafsir Al-Quran alatnya adalah sastera arab yang tidak mudah untuk dikuasai dan begitu tinggi nilai sasteranya.

"Tak salah nak bersastera yang salah adalah kita yang menilainya"( Ibrahim Noh, 2012)

Bibliografi
  • Al-Quran Nul Karim
  • Langsir Biji Remia, Noor Suraya, JSAdiwarna, 2011
  • Contohi Sastera Al-Quran, Salman Sulaiman, Utusan Malaysia 29.11.2009