November 25, 2013

ISLAMIC GARDEN: Ruang untuk berkongsi

Pebezaan pendapat dan pandangan hidup sering kali membuatkan manusia bertelagah semasa sendiri. Masing-masing dengan hujah dan pandangan masing-masing, yang mana pandangan dan hujah itu terbentuk dari pengalaman hidup dan suasana tersendiri. Pertelagahan ini akan membawa pada permusuhan dan pepecahan. Sedangkan, perbezaan hakikatnya adalah keindahan yang melengkapkan kehidupan.

Kemasukkan artis dan program-program yang dirasakan tidak wajar oleh sesetengah orang dalam Festival Konvokesyen baru-baru ini menyebabkan berlakunya pertelagahan. Perbezaan ini gagal difahami antara satu sama lain. Semua merasakan diri mereka tidak difahami dan merasakan diri mereka dipersalhkan oleh orang yang tidak sepatutnya. Mungkin niat menegur oleh sesetengah pihak yang dirasakan tidak layak menegur kerana tidak pernah membuat program sukar diterima dan dihadam.

Perkara ini tidak akan selesai jika kita tidak berlajar antara satu sama lain, berkongsi dengan mengambil pengalaman dan berdialog adalah satu perkara yang amat digalakkan oleh Islam itu sendiri. Program seperti ini akan membuka lebih banyak ruang untuk bersama dan memahami antara satu sama lain.

Pada 29/11 sehingga 1/12 tahun ini, PMIUTM akan menganjurkan semua program yang bernama Islamic Garden. Yang mana program berteraskan keilmuan dan pemahaman Islam ini merupakan satu program besar yang akan dianjurkan oleh PMI.Saya menyeru kepada semua mahasiswa untuk turut serta dalam program ini, pada FESKO yang lepas kita berkata tentang kritikan tanpa saranan, juga kritikan tanpa pengalaman. Saranan yang saya rasa PMIUTM boleh beri dapat diterjemahkan dalam program Islamic Garden ini, manakala pengalaman, di sinilah PMIUTM belajar dan mengajar.

Saya melihat program Islamic Garden ini menjadi ruang yang indah untuk kita berkongsi harapan dan ilmu. Juga ruang yang luas untuk kita saling belajar dan memahami kehendak dan pemikiran antara kita. Malanglah, jika ruang yang baik ini kita gagal manfaatkan antara satu sama lain.

Maka, datanglah, semoga ada manfaatnya, semoga kita boleh saling bersama dan belajar. Semoga kita dapat rasakan indahnya perbezaan itu.

Yang benar, saudara kamu..
Ibrahim Khalil Noh
Majlis Politik,
Gamis Johor.